SK DOLNI BOJANOVICE

Oficiální stránky fotbalového klubu

Historie

Sportovní činnost, zejména kopaná, byla doménou několika studentů, kteří ve 20-tých letech minulého století navštěvovali Českou reálku v blízkém Hodoníně, přičemž hráli živelně kopanou na pastvisku za vsí, za stodolami a všude tam, kde to bylo jen trochu možné. Organizovaný sportovní život byl tehdy, zejména z finančních a sociálních důvodů nemyslitelný.                      

Proto ve 30tých letech muselo zákonitě dojít k založení sportovního klubu, který založili František Ištvánek, majitel autodopravy a Josef Peška, místní obchodník smíšeným zbožím. Byl ustaven přípravný výbor, který zajišťoval finance na nákup potřebných rekvizit dobrovolnými sbírkami mezi občany, což bylo ve 30tých letech, v době všeobecné hospodářské krize, nesmírně složité a vyžadovalo to značnou oběť a nadšení.

A tak došlo v roce 1932 k založení sportovního klubu v Dolních Bojanovicích. Prvním hospodářem klubu se stal Martin Fatěna ml., který vzorně pečoval o údržbu sportovních rekvizit. První přátelské zápasy se odehrávaly na travnatém hřišti „Řešice“ na terénu, který vyžadoval neustálou údržbu. Klubovna byla umístěna ve skladišti obchodníka J. Pešky, ve dvoře hostince Antonína Frolíka. Na přátelská utkání kopané se jezdilo na jízdních kolech s velkým nadšením,případně na větší vzdálenosti autobusem F. Ištvánka, který zajišťoval velmi často přepravu hráčů zdarma nebo pouze za režijní náklady. Počátky kopané v Dolních Bojanovicích byly velmi obtížné, ale obětavost funkcionářů i hráčů sportovního klubu byla mimořádně velká a zanícení pro sportovní činnost bylo příkladné. Zájem o kopanou byl tak velký, že bylo založeno i druhé mužstvo, které doplňovalo řady hráčů prvního mužstva, když se přihlásilo do sportovní soutěže IV. klasifikační třídy. Oficiální název klubu byl S.K. Dolní Bojanovice.